Zippo AMeRiCan 1995 ( XI ) đồng xu cổ 1936 đầu thổ dân da đỏ .Đồng xu mang ý nghĩa rất hay. ( Một trong những đồng tiền may mắn trên thế giới )
Vỏ ruột trùng.emblem đồng xu zin
Phone :0931.76.3979