Zippo 1996 ( XII ) Mũi tên thổ dân đính đá xanh,emblem zin
Vỏ ruột trùng,âm thanh hay,chưa lên lửa
Phone: 0931.76.3979