Giao lưu cùng các bác zippo mạ vàng cẩn ốc xà cừ rất đẹp vỏ trùng ruột C 20. Hàng new fullbox chưa lên lửa . Giá 900k bao ship