bật lửa zippo USA  H - 2003  đăng 15/9  
hàng nhập mỹ chất lượng 
dùng xăng đá đang dùng tốt , còn mới đẹp 90%
giá 900k