bật lửa zippo trơn  USA    F - 08
còn đẹp 95%  dùng xăng đá  đang dùng tốt 
cho xem hàng trước khi nhận , vỏ trùng ruột 
giá 800k  đt 0909355759 thanh tuyền