Xăng đá xưa 2 bên ốp xu bạc khối zin chuẫn
Lửa ngon lành