Xăng đá ronson whirlwind.

Thông tin mô tả

Bán bật lửa Ronson USA như hình. Hàng xưa thập niên 50. Ok chức năng. Bán 800.000₫. 

gal_188323_64be832cd369e.jpggal_188323_64be832e45a39.jpggal_188323_64be832fe3950.jpggal_188323_64be83320f4a2.jpggal_188323_64be8333934c1.jpgKính phố.

Vietcombank chi nhánh Cà Mau.
Nguyễn thanh Hoàng
Số tài khoản: 0191000381901.
Số điện thoại: 0943816940.
Góp ý
Đăng bởi: Nguyễn Thanh Hoàng
Địa chỉ: , Cà Mau
Ngày đăng tin: 20:57 24/07/2023
Ngày cập nhật: 18:06 05/12/2023
Báo cáo