Bật lửa xăng đá như trên hình , dài 8cm sử dụng tốt nhạy lửa.Giao lưu.Kính.
180k bao ship.Kinh.