Gạt tàn đồng và bướm pháp lam !

400.000 ₫
Thông tin mô tả

Gạt tàn đồng và bướm đồng pháp lam xưa nguyên lành sử dụng tốt sưu tập trang trí đẹp ! Giao lưu cả 2 món : 800k 

gal_379854_649581fe133cb.jpggal_379854_649581fe544da.jpggal_379854_649581fe78d31.jpg

Góp ý
Đăng bởi: Phương Kim Trần
Địa chỉ: , Hà Nội
Ngày đăng tin: 18:29 23/06/2023
Ngày cập nhật: 09:58 03/12/2023
Báo cáo