Thích ○○○ 

Bật lửa để bàn sử dụng xăng đá,giao lưu 1,1t

Đăng lúc 15:17 06/12/2018 ○ Đăng tại Hà Nội
Truong Hanh Diem 48
Địa chỉ: Trần Khát Chân-Hai bà - Hà Nội
Điện thoại: 0912.25. 
Mời phố giao lư vui vẻ chiếc bật lửa bằng kim loại,hình đầu ngựa, Usa,cơ chế tự động(giật cái dây cương là lửa bung lên)
 
 
 

Chữ ký
stk VCB(Vietcombank):0561003859401-Trương Hạnh Diễm.

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo