bật lửa CAMEL lạc đà đăng 15/9
dùng xăng đá đang dùng tốt 
hàng nhập mỹ . mới 100/100
giá 650k