bật lửa NIMROD PIPELIIER 
bật lửa dùng xăng đá , đang sử dụng tốt 
chất liệu nhôm của USA