bật lửa  sterliter the drum trenton
chất liệu nhôm dùng xăng đá 
 giá 500k