Gạt tàn Tây Đức xưa  - biểu tượng thành phố Hamburg .
Chất liệu kim loại và đồng ( tượng người ) - không hít nam châm .
Cao 7cm - ngang 9,5cm .
Nguyên vẹn
giao lưu 300k