💥💥💥BẬT LỬA CARTIER PARIS 20MC: HÀNG HIỆU 💥💥💥
► Dòng sản phẩm: Bật lửa Gas & Đá
► Thương hiệu & Máy: Thụy sỹ
► Cơ chế hoạt động: Sử dụng Gas & Đá
► Đặc điểm chung: Form trụ sọc đứng, Nguyên chiếc bọc vàng 20micron
► Tổng thể: >93%, Hàng hiệu đáng sưu tầm
► Tham khảo: