Mẫu Số 827 :


Cầu khắc : triện boc vàng 
Càng phải khắc : 
Càng trái khắc : LAMY CORA 48-18
Ngang: 13cm
Giá: 1.800.000