Mẫu số 693 :
Cầu khắc: BL 1/10 12K GF
Cầu dưới mắt khắc: BALBRIP TENSIDN MTP 44
Hai càng khắc: BL 10K GF
Ngang kính: 13.4cm
Giá: 1.700.000