mẫu số : 815

cầu khắc : ARTCRAFT 1/10 12K GF
hai càng : ARTCRAFT 1/10 12K GF
ngang kính : 12,7cm
giá : 2.000.000