mẫu số : 783

cầu khắc : GS 44
ngang kính : 12cm
giá : 1.000.000