mẫu số : 836

cầu khắc : ARTCRAFT 1/20 12K GF
hai càng : ARTCRAFT 1/20 12K GF
ngang kính : 12,5cm
giá : 2.300.000