mẫu số : 773   kính đẹp không tỳ vết

cầu khắc : triện bọc vàng 54-17
càng phải : MERIDA MADE IN FRANCE
càng trái : double OR/L 20/000  HENRY JULLIEN
ngang kính : 13,5cm
giá : 2.600.000