Mẫu số 3041 :
Cầu khắc: triên AMOR 
Càng phải khắc: AMOR
Ngang: 12cm
Giá: 2.800.000