Mẫu số 4050 : HAI CÀNG CHỢ LỰC
Cầu khắc:  25/000  18 .
Càng phải khắc: 787  54   MADE IN GERMANY .
Càng trái khắc: OPTURA ROYAL 598
Ngang: 13,3cm
Giá: 2.200.000