Mẫu số 4241:

Cầu khắc: 16m/m 58
Càng phải khắc: 
Càng trái khắc: RODENSTOCK ZERMATT
Ngang kính: 14,2cm 
Giá: 2.300.000