mẫu số : 1070
cầu khắc : RAY BAN B&L 1/10 12K GF
hai càng khắc: 1/10 12K GF
ngang kính :12,5cm
Giá: 3.500.000