Mẫu số 4021:

Cầu trên khắc: 1/20 10K
Càng phải khắc:
Càng trái khắc: METZLER GERMANY
Ngang: 14cm
Giá: 4.800.000