MẪU SỐ : 1106

càng phải : B&L RAY-BAN U.S.A
càng trái : WAYFARER MAX
ngang kính : 14,5cm
giá : 3.000.000