mẫu số : 1045

cầu khắc : B&L RAY-BAN U.S.A 52-16
càng trái : L0226 UWAS
ngang kính : 12,7cm
giá : 2.500.000