mẫu số : 4103

hai ve mũi : SOLID GOLD PAD
hai càng : AO 1/10 12K GF
ngang kính : 11,5cm
giá : 1.800.000