mẫu số : 4036

cầu khắc : triện mộc
càng phải : 130 MARWITZ
ngang kính : 15cm
giá : 3.300.000