Thích ○○○ 

phi công -american

Thông tin shop:
Tu audio 103
Địa chỉ: Nguyễn Tú Anh,số 94,phố Kẻ Vẽ,phường Đông Ngạc,quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội - Hà Nội
Điện thoại shop:
0906006 
Đăng 15:41 19/12/2015 ○ Cập nhật 11:02 18/05/2019

Cơn Mỹ thập niên 80 size to 14,8 mạ vàng trắng bóng loáng. Giá 3,8-4,5 triệu. Call Tú HN 0906006662.Không có mô tả ảnh.Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người


Không có mô tả ảnh.


Vài chục cây Cơn đời đầu chữ nhỏ bọc vàng cực dày 1/10-12k. Cây này giá 16 triệu. Mời cả nhà ghé chọn. Call Tú HN 0906006662.Trong hình ảnh có thể có: kính râm và giàyTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râmTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: kính râm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Không có mô tả ảnh.


Cơn Phi công Mỹ đời đầu chữ nhỏ bọc vàng cực dày 1/10-12k. Giá 20 triệu. Hiện có 20 từ 12-20 triệu mời cả nhà ghé chọn. Alo Tú HN 0906006662.Trong hình ảnh có thể có: 1 người, kính râmTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Trong hình ảnh có thể có: kính râm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: kính râm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Kính Cơn bọc vàng cực dày 1/10-12k. Giá 13,8 triệu. Call Tú HN 0906006662. Còn 30 cây nữa mời cả nhà ghé chọn.Trong hình ảnh có thể có: 1 người, kính râmKhông có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: kính râm

Trong hình ảnh có thể có: kính râm

Trong hình ảnh có thể có: kính râm

Không có mô tả ảnh.
 

Cơn Mỹ đời chữ nhỏ bọc vàng cực dày 1/10-12k. Giá 19 triệu. Alo Tú HN 0906006662. Còn 25 cây nữa mời cả nhà ghé chọnTrong hình ảnh có thể có: 1 người, kính râmTrong hình ảnh có thể có: 1 người, kính râm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, kính râm

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.


Cơn Mỹ đời chữ nhỏ bọc vàng cực dày 1/10-12k. Giá 18,5 triệu. Alo Tú HN 0906006662.Trong hình ảnh có thể có: 1 người, kính râmTrong hình ảnh có thể có: 1 người, kính râm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.Cơn Mỹ đời 80 giá 4,8 triệu. Hiện có 50 cây từ 3,5-5,5 triệu mời cả nhà ghé chọn. Alo Tú HN 0906006662.Trong hình ảnh có thể có: 1 người, kính râmTrong hình ảnh có thể có: kính râm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.Cơn Phi Công Mỹ đời đầu chữ nhỏ thập niên 60 bọc vàng cực dày 1/10-12k. Giá 15 triệu. Hiện có 20 cây từ 12-20 triệu. Mời cả nhà ghé chọn, alo Tú 0906006662.Trong hình ảnh có thể có: 1 người, kính râmTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: kính râm và giày
Cơn Phi công Mỹ đời đầu bọc vàng rất dày 1/10-12k giá 18,5 triệu. Alo Tú HN 0906006662. Có 20 cây từ 12-20 triệu, mời cả nhà ghé chọn.Trong hình ảnh có thể có: 2 người, kính râmTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Trong hình ảnh có thể có: kính râm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Không có mô tả ảnh.


Cơn đời đầu còn cứng ngắc,bọc vàng cực dày 1/10-12k. Giá 20 triệu. Call Tú HN 0906006662.Trong hình ảnh có thể có: 1 người, kính râmTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: kính râm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Cơn Phi công Mỹ đời đầu bọc vàng rất dày 1/10-12k giá 20 triệu. Alo Tú HN 0906006662. Có 20 cây từ 12-20 triệu, mời cả nhà ghé chọn.Trong hình ảnh có thể có: 1 người, kính râmTrong hình ảnh có thể có: kính râm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Trong hình ảnh có thể có: kính râm

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và cận cảnh

Không có mô tả ảnh.
Kính Cơn đời đầu chữ nhỏ giá 20 triệu. Call Tú 0906006662.Trong hình ảnh có thể có: Tuaudio Nguyen, kính râmTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, kính râm và cận cảnh

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, kính râm và cận cảnh

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: kính râm

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và cận cảnh


Cơn bọc vàng cực dày 1/10-12k. Giá 11,5 triệu. Call Tú HN 0906006662.Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râmTrong hình ảnh có thể có: kính râm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: kính râm và giày


Kính Cơn đời 80 mạ vàng bóng loáng, size 13,8. Giá 5,2 triệu. Call Tú HN 0906006662.hiện có 40 cây mời cả nhà ghé chọnTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râmTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và kính râm

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và cận cảnh

Trong hình ảnh có thể có: kính râm


 

Thông tin shop

Tu audio 103
Địa chỉ: Nguyễn Tú Anh,số 94,phố Kẻ Vẽ,phường Đông Ngạc,quận Bắc Từ Liêm,Hà Nội - Hà Nội
Điện thoại shop:
0906006
Vietcombank 0491001816978

Sacombank 020035568469

Agribank 1506205232892

BIDV 21710000026777

VPBANK 31010123456789

Eximbank 170514849341123

Vietinbank 711AD7034282

Maritimebank 03801016911556

Người nhận :Nguyễn tú Anh

Cập nhật lúc 08:24 30/12/2015  ○○○

Đăng lúc 09:08 04/04/2016  ○○○
Quá vi diệu! Đẳng cấp khẳng định độ chịu chơi , tầm và chất. Solex đòn gánh đẹp nõn nà. Một vật phẩm mà có tiền muốn tìm mua rất khó gặp. Độ mới cực cao. Tổng thể cực mới cực căng cực chất. Giá 93 triệu. Call Dr Tú 0906006662-0908006662.

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo
Để mua hàng an toàn, bạn cần chú ý: KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng. NÊN chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng.
  
Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện desktop cũ
Trang web này hoạt động tốt nhất với trình duyệt Chrome và Safari
HKD Cổng Phố
(Quản lý website, không bán hàng)
ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017
Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
Liên hệ: Trần Thanh Sang (quản lý website, không bán hàng)
Chính sách và quy định chung: 1. Quy chế hoạt động - 2. Quy trình giải quyết tranh chấp - 3. Chính sách bảo mật thông tin

Trang web này cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin chào bán hàng hóa. Người đăng tin chịu mọi trách nhiệm về giao dịch hàng hóa với người mua. Người đăng tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng.

Giới thiệu  |  Hướng dẫn  |  Thành viên  |  Liên hệ