mẫu số : 616  Cầu và hai càng có bợt vàng

cầu khắc : 1/10 12K GF
hai càng : AO 1/10 12K GF
GIÁ : 1.100.000