mẫu số : 832

càng phải : Deign P. Steinwachs German handmade
càng trái : AKZENTOPTIK PD 130 426 55-19 140
ngang kính : 13,7cm
gía : 1.800.000