Mẫu Số 3030: 

Cầu khắc: triện 52-22
Càng phải khắc : 145 AMOR FRAME FRANCE
Càng trái khắc: 145
Ngang: 13,8cm
Giá: 1.600.000