Mẫu số 4070 :
Cầu khắc:  1/20-CT G.F
Càng phải khắc : STUDENT 4  ROPCO 12K 48-20
Càng trái khắc: MADE IN GERMANY
Ngang: 12,8cm
Giá: 2.100.000