mẫu số : 4357

cầu khắc : 1/10 12K
càng phải :
càng trái :  METZLER GERMANY
GIÁ : 2.400.000