mẫu số : 1154

cầu khắc : B&L 5022
càng phải : B&L RAY-BAN U.S.A
càng trái : WAYFARER
mắt : G15
ngang kính : 14,3cm
giá : 2.600.000