Thích ○○○ 

Bán cây bút cổ.

Đăng lúc 08:42 14/05/2018 ○ Cập nhật lúc 07:36 19/04/2019 ○ Đăng tại Trà Vinh
Trần Minh Thông 14
Địa chỉ: TràVinh - Trà Vinh
Điện thoại: 0913.11 
Kaolo cổ : Còn đẹp hoàn chỉnh, ngoài viết bằng thủy tinh, hình bấp chuối ---> Giá 1 triệu đồng

Liên hệ: Zalo, Facebook: - 0913.111.440 - Trần Minh Thông

  
Ghi chú
VietcomBank - Trà Vinh - 0321000815963

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo