Lộc lộc 66
Mới về nhẫn trường công giáo 
Tuổi xế chiều mà sắc đẹp bình minh nhé
Chất liệu chuẩn 10k US
Hột xanh khảm logo vàng 10k nhìn rất kứng nhé
Size đẹp 9 Us lòng trong 19mm
Nặng 9,75g ( 2chỉ6)
Có ALO có giá XO