Thích ○○○ 

Đã giao lưu

Đăng lúc 16:18 29/04/2018 ○ Cập nhật lúc 11:13 19/12/2018 ○ Đăng tại Đà Nẵng
Hoàng Vũ 57
Địa chỉ: 124 Đống Đa(quầy số 3) - Đà Nẵng
Điện thoại: 09052 
Cân Nặng: 8c26 (31g00) . Size chuẩn: 20.5.   
Hình ảnh thay lời muốn nói . Hột đỏ huyết logo gắn viên xoàn thiên nhiên 4ly và 2vien 2ly tất cả đều trắng tinh và lửa mạnh . Bác nào ở Đà Nẵng . Đến Tiệm Vàng : Hoàng Vũ 124 Đống Đa (quầy số 3) giao lưu.   ĐT : 0905.212168
Chữ ký
ĐỖ VĂN HUYỀN VŨ
VIETCOMBANK
Stk: 0041000923913

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo