Cân Nặng : 1cay 3chi 4phân 9ly ( 50g58) . 
Size chuẩn : 23.5mm. Đặc biết logo đầu đại bàng xung quanh gắn xoàn nhân tạo trắng tinh và lửa mạnh . Tình trạng nhẫn như mới . 
Bác nào ở Đà Nẵng. Đến Tiệm Vàng: Hoàng Vũ 124 Đống Đa (quầy số 3) giao lưu.  
ĐT : 0905.212.168