Thích ○○○ 

Kính phố vàng trắng 14k. Logo gắn xoàn thiên nhiên 5ly và 2 viên 1ly5 tất cả trắng tinh

Đăng lúc 15:18 27/12/2018 ○ Cập nhật lúc 15:10 31/03/2019 ○ Đăng tại Đà Nẵng
Hoàng Vũ 58
Địa chỉ: 124 Đống Đa(quầy số 3) - Đà Nẵng
Điện thoại: 09052 
Cân nặng: 1c62 . Size chuẩn: 18.5.mm. 
Đặc biệt viên chủ 5ly và 2 viên 1ly5 tất cả trắng tinh và lửa mạnh ( tầm nnức F) kg bệnh. 
Bác nào ở đà nẵng. Đến tiệm vàng: hoàng vũ 124 đống đa ( quầy số 3) giao lưu. 
Đt : 0905.212168
Ghi chú
ĐỖ VĂN HUYỀN VŨ
VIETCOMBANK
Stk: 0041000923913

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo