Thích ○○○ 

Đã giao lưu..

Đăng lúc 11:03 23/11/2018 ○ Cập nhật lúc 18:38 07/12/2018 ○ Đăng tại Ninh Thuận
Nguyễn Tấn Hải 32
Địa chỉ: Ninh Thuận - Ninh Thuận
Điện thoại: 09092 

Nhẫn mỹ vàng 10k.Hột màu đỏ trơn tuyệt đẹp.Trọng lượng: 13.09 gram (3.49 chỉ).Chữ ký
NGUYEN TAN HAI
NGAN HANG VIETCOMBANK 0811000015320 TINH NINH THUAN

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo