Thích ○○○ 

Đã giao lưu...

Đăng lúc 10:41 01/12/2018 ○ Cập nhật lúc 18:35 07/12/2018 ○ Đăng tại Ninh Thuận
Nguyễn Tấn Hải 32
Địa chỉ: Ninh Thuận - Ninh Thuận
Điện thoại: 09092 
Nhẫn mỹ vàng 10k.Hột đá màu đỏ trơn tuyệt đẹp.Trong lượng:15.04gram(4 chỉ).Size: 18.5mm-19mm.

Chữ ký
NGUYEN TAN HAI
NGAN HANG VIETCOMBANK 0811000015320 TINH NINH THUAN

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo