Thích ○○○ 

Đeo tay Nga xưa !

Đăng lúc 17:42 15/03/2019 ○ Cập nhật lúc 10:21 31/03/2019 ○ Đăng tại Hà Nội
Trần Kim Phượng 25
Địa chỉ: Hà Nội - Hà Nội
Điện thoại: 09463 
Ghi chú
Em gái miền quê !
Đăng lúc 17:47 15/03/2019  ○○○
Đồng hồ đeo tay nữ xưa của Nga ,1 chiếc hiệu LUCH , 1 chiếc hiệu ZARIA mặt viền xanh ,cơ chế lên giây hàng xưa ,đang chạy tốt giao lưu : 700k/ 2 chiếc.


Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo