Chino Hàn new 99% b82cm, d 98cm, ố 17cm. Chất dày dặn giá 250k