Quần Tây Hàn new 99%. B 82cm, d 102cm, ố 16,5. Chất vải dầy dặn .mịn. Giá 250k