Chino Hàn new 99%. B 80cm. D 93cm. Ố 18cm. Chất dày dặn. Mịn cực đẹp. Giá 200k