Chino Hàn new 99%. B 85-86cm, D 107cm, Ố 18.5cm. Chất cực dầy dặn và mềm mịn. Co dãn . Rất đẹp và xin. Cao cấp. Giá 350k