Chino Nhật new 95-96%. B 88cm, D 110cm, ố 19,5cm. Chất vải mềm mịn và dầy dặn đẹp và sang. Giá 300k